Betónové oplotenie so základmi, či bez nich?

posted in: Betónové ploty | 0

Podstatou každej dobrej stavby sú jej kvalitne vyhotovené základy. To isté platí aj pre betónové ploty. Ako zhotoviť základy pri betónových plotoch? Prečítajte si o tom viac v článku.

Možností na montáž betónového oplotenia je viacero. Záleží hlavne na preferenciách a financiách majiteľa stavby. Do úvahy je potrebné vziať hlavne terén a taktiež dôležitý aspekt pre stavbu základov konkrétny spôsob prevedenia montáže.

Oplotenie môžeme namontovať pomocou:

  • Stĺpikov

Jeden z najčastejších spôsobov stavby oplotenia je práve pomocou stĺpikov. Je to typ montáže, pri ktorom zabetónujeme samotné stĺpiky do zeme. Tento spôsob nás však obmedzuje pri výbere oplotenia, lebo v tomto prípade používate hlavne pletivové oplotenie. Takže ak chcete Váš dom ochrániť pred okolím, mali by ste asi zvoliť iný spôsob oplotenia. Samozrejme, ak Vám ide len o vymedzenie pozemku, tak nie je o čom. Toto je najlacnejší variant.

  • Oporného múrika

Druhá možnosť je montáž s klasickými betónovými základmi. Samozrejme, že oplotenie môže byť aj bez základov, ale životnosť tohto oplotenia je neporovnateľne kratšia v porovnaní s oplotením s betónovými základmi. Oporný múr sa dáva aj pri klasických pletivových oploteniach. V tomto prípade však máte viac možností výberu konkrétneho oplotenia. Môžete na oplotenie použiť aj drevo a pod. materiály, ktoré Vám zabezpečia väčšie súkromie.

betonove oplotenie

Chyby pri montáži oplotenia

Veľa krát sa na internete dočítate, že pod oplotenie nie je potrebný základ. Niektorí výrobcovia sa snažia zákazníkov presvedčiť, že pod ich plot základy nepotrebujete a tak minimalizujú cenu a sú neporovnateľní s konkurenciou.

Dôležitejší aspekt, ako cena je v tomto prípade práve životnosť daného oplotenia. Je samozrejmé, že si môžete skonštruovať oplotenie úplne podľa seba. No životnosť neprofesionálne skonštruovaného oplotenia, bez základov je cca 3-4 roky. Naopak pri plote s betónovými základmi a dobrým konštrukčným postupom je životnosť oplotenia až 30-40 rokov.

Rokmi overenú kvalitu potvrdzuje napr. firma Lukabeton, ktorá má okrem certifikátov kvality široké portfólio výrobkov. Je veľmi dôležité, aby ste si mohli samotné produkty pozrieť. Veľa krát sa zákazníkom stáva, že kupujú tzv. mačku vo vreci.

Keď ide o kúpu plota nejde o pár drobných. Dajte si preto záležať na tom, čo kupujete a od koho. Kvalita je veľmi dôležitá.

betonove oplotenie 2

Kvalita betónových častí oplotenia

Od kvality jednotlivých betónových zložiek závisí nasiakavosť betónu, ktorá má najvýraznejší vplyv na životnosť železobetónového dielca. Železobetónový dielec, teda stĺpiky, či dosky. Je podstatné, aby tieto časti mali požadované vlastnosti počas celej doby používania.

Vzhľadom na zabudovanie týchto prvkov a ich následné zaťaženie externými vplyvmi, je zásadnou požiadavkou dodržanie minimálnej krycej hrúbky výstuže betónom, nasiakavosť a samozrejme pevnosť betónu v tlaku.

Schopnosť betónu prijímať vodu do vnútornej štruktúry a následne sa jej zbaviť (nasiakavosť) má najväčší vplyv na postupnú degradáciu štruktúry betónu.

Ak je nasiakavosť betónu vysoká, tak voda, ktorá je v štruktúre betónu (štrbiny,..) zamŕza, zväčší svoj objem a narušuje pevnosť betónu. Betón následne praská a celý projekt je znehodnotený.

Dbajte preto na výber kvalitných dodávateľov a ich produktov, aby Vaša práca nevyšla na zmar a splnila svoj účel na čo najdlhšiu dobu.

 

zdroj: www.akostavat.com