betónový plot je stavbou, má svoju cenu
ani s odstupom času na cene dramaticky nestráca
dlhodobo je nepoškoditeľný
farebná a povrchová stálosť
náročnosť na údržbu sa nezvyšuje ani vekom
pri predaji je klasicky započítateľnou položkou
pri odhade ceny nehnuteľnosti zohráva svoju rolu na určenie celkovej ceny